سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید زمانی – دستیارآموزشی

چکیده:

کارآفرین فردی است که دارای ایده و فکر جدید می باشد. نوع نگرش مردم یک جامعه به کسب وکار در کمیت و کیفیت انجام کار و توسعه ی جامعه نقش مؤثری دارد. بی شک روند توسعه ی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیرکارآفرینی است به گونه ای که کارآفرینان در توسعه ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نقش محوری داشته و سرمایه های در دسترس جامعه را کشف و از آن بهره برداری می کنند رشد جمعیت در دهه ۰۶ ، عوارض مثبت ومنفی خود را امروزه به رخ سیاستمداران وتصمیم گیرندگان کشور نمایان نموده، و ضرورت کارآفرینی بیشتر از گذشته نمایان شده است یکی از نکات مثبت سیاستهای داخلی کشور تهیه چشم اندازی برای توسعه اقتصادی و علمی کشور می باشد تبدیل ایران به قدرت اول منطقه تا سال ۴۱۶۱ می تواند راهنما ونقشه ای در اختیار کارآفرینان باشد تا بر اساس آن الگوهای جدید کار را طراحی نمایند