سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اسلانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
فاطمه لطفعلیان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
وحید شفیعی پور – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
محمدامین زارعی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده:

جهان در سالهای اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن بوجود آمده است بطوریکه دراثر این تحولات جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به ثبت رسیده است فناوری اطلاعات و ارتباطات برکلیه فعالیته ای اجتماعی ازجمله کارآفرینی اثر گذاشته ودربسیاری از آ نها تحولات اساسی بوجود آورده است امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیاد می گیرد از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها خلق ایده ها و تولید فناوری ها می شوند کارآفرینی الکترونیکی دیجیتالی به عنوان موتور محرکه ای است که ضمن به حرکت دراوردن چرخهای اشتغال زایی سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجا د نوع جدیدی از ا قتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود کارآفرینی دیجیتالی یک شیوه جدید درکسب و کار دردنیای جدید است.