سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا صفا – دانشجوی دکتری
روح اله رضائی – استادیار
شیرین گلباز – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کارآفرینی به عنوان پدیدهای نو ظهور، به تازگی در محافل علمی ایران مطرح شده است . با توجه به نقش مهم کارآفرینی اجتماعی در تغییر سطوح زندگی، سطح رفاه و ایجاد تغییر در زندگی اجتماعی، این موضوع طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان و برنامهریزان قرار گرفته است. در کارآفرینی اجتماعی با انجام فعالیتهای اجتماعی مخاطرهآمیز، کسب و کارها با اهداف اجتماعی سعی در خلق ارزشهای اجتماعی و رفع معضلات و مشکلات جامعه دارند. روش مورد استفاده در این مقاله به صورت کتابخانهای و مبتنی بر مرور گسترده ادبیات نظری میباشد. بر این اساس سعی شده است تا با ارایه تعاریفی از کارآفرینی و مرور مباحثی در خصوص کارآفرینی اجتماعی و مراحل آن، سازمان- های کارآفرینی اجتماعی، ویژگیهای کارآفرینان اجتماعی، عناصر کارآفرینی و چالشها و مزایای کارآفرینی اجتماعی، گامی در جهت شناخت و واکاوی دقیق کارآفرینی اجتماعی برداشته شده و اهمیت و ضرورت آن برای کاربست در کشور تبیین شود