سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلین رخشانی پور – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سعید رخشانی پور – دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

ترکیب جمعیتی بحرانی کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و به ویژه نفت خام وهمچنین خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک سو و روندهای موجود درجامعه اطلاعاتی از سوی دیگر، عواملی اند که سیاستگذاران وتصمیم گیران کلان کشور را وا می دارد که به منبع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیاندیشند و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه اطلاعاتی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نیست. کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی است. اگر ملتی کارآفرین باشد، منابع زیرزمینی خود را نیز در راستای توسعه زیرساختی به کار خواهد گرفت، بنابراین تلاش جهت ابداعات،بروز خلاقیت ها و نوآوری ها و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم جهاد اقتصادی است که تعبیر علمی آن تولید ثروت از دانش است. در این مقاله سعی بر آن شده است تا ضمن بیان مفاهیم کارآفرینی و جهاد اقتصادی، سیر تاریخی کارآفرینی در ایران و جهان مطرح گردد و به اهمیت و ضرورت کارآفرینی و همچنین نقش و جایگاه آن در توسعه اقتصادی، پرداخته شود و در نهایت پیشنهاداتی در راستای توسعه کارآفرینی مطرح گردد.