سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد آخوندی – بخشدار مرکزی ابرکوه
سیدسعید هاشمی – استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است. طی چند سال گذشته، دولتها به طور جدی به تشویق کارآفرینی پرداخته اند، زیرا کارآفرینی موجب بهره مندی مردم و کشور میشود. با توجه به اینکه در زمان های مختلف استراتژی ها و راهبردهای متفاوتی برای توسعه روستایی در جهان مطرح بوده، در سالهای اخیر نیز، کارآفرینی به عنوان یک استراتژی، به راهبردی جدید در توسعه روستایی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی، شناخت و تجزیه و تحلیل نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی و اتخاذ شیوه ها و روش های برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه کارآفرینی در محیط های روستایی برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی کشور انجام شده است. نتایج پژوهش نشانگر اینست که در کشورهای پیشرفته و همچنین در اکثر کشورهای در حال توسعه همچون هند، چین، مالزی و غیره از کارآفرینی روستایی به عنوان استراتژی جدیدی برای توسعه پایدار روستایی استفاده می شود. در کشورهای توسعه یافته، کارآفرینی در محیط های روستایی جایگاه خود را پیدا کرده است و حتی در بعضی از کشورهای در حال توسعه نیز این فرایند بخوبی مورد توجه قرار گرفته است. اما در کشور ما متاسفانه به کارآفرینی روستایی تابحال توجه چندانی نشده است. لذا لازم است که در برنامه ریزی های توسعه روستاهای کشور به مقوله کارآفرینی توجه ویژه ای داشته باشیم.