مقاله کارآفرینی دانش و نوآوری و عملکرد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۹۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: کارآفرینی دانش و نوآوری و عملکرد سازمانی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی دانش
مقاله نوآوری
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله مزیت رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی ده حوض محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نسب سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده به عنوان یک استراتژی موثر در بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار به نظر می رسد که با نوآورپذیری و نوآوربودن تعامل ارتباط تنگاتنگ دارد. در این مقاله ما مفهوم جدیدی به نام کارآفرینی دانش (شامل ابعاد: آگاهی محیطی، تلاش تحلیلی، تعهد به پروژه های جدید و دامنه ریسک پذیری و ارتباطات) را به عنوان یک توانمندی سازمانی در شناسایی ارزش دانش حاصل از یادگیری سازمانی و تطبیق رفتار نوآور با این ارزش، مد نظر قرار داده ایم. بدلیل اینکه ارتقای سطح کارآفرینی دانش، به افزایش سطح نوآورپذیری منجر می شود که بالطبع نوآوری را در پی خواهد داشت، لذا در این پژوهش کارآفرینی دانش به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شد. جامعه تحقیق مجموعه شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس است. در مرحله اول، با ۲۲ نفر از مدیران و خبرگان حوزه صنعت برای تدوین یک ابزار مناسب، مدل اولیه کارآفرینی دانش و فرضیات تحقیق مصاحبه حضوری صورت گرفت. مرحله دوم، ابزار تدوین شده تحت نظر ۴۷ پاسخگو به تایید نهایی رسید. نهایتا، ۷۸ شرکت برای بررسی مدل پیشنهادی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز اخذ گردید. نتایج تجزیه و تحلیل از کارآفرینی دانش به عنوان یک قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی و نوآوری، حکایت دارد.