سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید معنوی – کارشناس معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مسئول بخش عل
علیرضا شمس معطر – کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت دفتر مطالعات سیاستگذاری سلامت
علی فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزش
کریم کرمی – پزشک عمومی ، مدیر خدمات بستری ، سازمان بیمه خدمات درمان نیروهای مسلح

چکیده:

با توجه به کمبود منابع سلامت، تصمیم گیری درباره مصرف فن آوری های جدید لازم است بر اساس آخرین شواهد پژوهشی جهت دهی گردد. انجام پروژه های ارزیابی فن آوری سلامت بمنظور تحلیل تصمیم گیری واثرات کوتاه و بلندمدت بکارگیری فن آوری های سلامت با تفکر سیاست گذاری و پوشش خدماتی مبتنی بر ارزش صورت می گیرد. آمبولی عروق ریوی یکی از وضعیت های حاد و علت حادی برای کلاپس قلبی عروقیبشمار می آید که خطر مرگ در آن بسیار بالاست. ترومبکتومی چرخشی با استفاده از کاتتر می تواند جایگزین درمان های رایج بیماران آمبولی ریه باشد. در این مقاله نتایج یک مرور سریع شواهد درباره تکنیک جدید ابزاری تحت عنوانAspirex (Straub Medical) PE thrombectomy catheterارائه می شود. مطالعات نشان داده اند که این فن آوری و ابزار جدید می تواند در مدیریت وضعیت حاد بیماران نجات بخش جان بیماران باشد ولی در بکارگیری آن ملاحظاتی چند لازم خواهد آمد