سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه هشیار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه کاشان
عبدا…. ایران خواه – استادیار گوه مهندسی شیمی – دانشگاه کاشان

چکیده:

هیدروژن تولیدی در فرایند تبدیل متان با بخار آب ابتدا با استفاده از فرایند WGS تخلیص و سپس توسط فرایند اکسیداسیون ترجیحی با کاهش غلظت CO از حدود ۱% به کمتر از ۱۰ppm به عنوان خوراک پیل سوختی دما پایین خالص تر می شود. تحقیقات زیادی برای دستیابی به کاتالیست های فعال برای حداکثر سازی تبدیل CO و جلوگیری از اکسید شدن هیدروژن صورت گرفته است. کاتالیست های ارائه شده را می توان به سه دسته کلی پلاتین ، طلا و مس تقسیم بندی نمود. در این بین کاتالیست های مس برای فرایند PrOx بهترین گزینه معرفی شده است. فلز مس می تواند به تنهایی ی در ترکیب لا فلزات دیگر مانند Au ، CeO2 و Zn روی پایه های مختلف سنتز و ارزیابی شود. بر طبق مطالعات ترکیب مس و طلا ر پایه ی سربا بیشترین درصد تبدیل CO را دارد. در بین پایه ها نیز مناسب ترین پایه برای کاتالیست مس ، سربم اکسید می باشد که برای افزایش فعالیت می توان از برخی پروموتورها مانند منگنز و زیرکونیا استفاده نمود.