سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا افشار خوش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-عضو باشگاه پژوهشگران جوان
خداداد نظری فتح آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

استفاده روز افزون کاتالیزورها در صنایع شیمیایی و علوم غذایی و … قیمت بسیار بالا این مواد عدم بازیافت آن دانشمندان را بر آن داشت تا با برقرار دادن کاتالیستها در بستر جامد به بازیافت کاتالیزورهای همگن دست یابند. از همه مهمتر تاثیر برخی از مواد موجود در پساب صنایع روی محیط زیست اهمیت استفاده از آنزیم ها و کاتالیستهای مشابه آنزیم را که در تصفیه پسابها نقش بسزایی دارند بطور مشهود نشان می دهد در این راستا با کشف مواد مزوحفره منظم دریچه ای نوین را در این عرصه پیش روی دانشمندان باز کرد. طی ۱۵ سال گذشته مقالات بسیاری از زوایای مختلف به بررسی این مواد پرداخته است. در این مقاله به طور مختصر تکنیک های مختلف پایدار سازی کاتالیستها در بستر جامد (مواد مزوحفره) را بررسی خواهیم کرد کاتالیزورهای ناهمگننسبت به کاتالیزورهای همگن دارای مزیت های زیادی مثل جداسازی و بازیافت احیای مجدد و کاربرد آسان کاتالیزورها هستند. کاتالیزورهای همگن دارای خواص جذابی هستند مثل گزینش پذیری زیاد و دسترس پذیری به تمام جایگاه های فعال کاتالیتیکی اما در این روزگار آگاه از محیط زیست و با توجه به فشارهای اقتصادی، کاتالیزورهای همگن به خاطر مشکلات ذاتی مثل خوردگی مسمومیت دشواری در جا به جایی کاتالیزور عدم امکان جداسازی از سیستم واکنش هزینه زیاد و ایجاد پسماند جامد دیگر مورد قبول نمیباشند. در نتیجه به میزان زیادی درک شده است که استفاده از کاتالیزورهای جامد برای جایگزینی کاتالیزورهای همگن هدف نهایی در علم کاتالیزوری و مهندسی می باشد.