سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بشیر رحمانیان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالمجید مسکوکی – گروه علوم و صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسان

چکیده:

فلزات سنگین بدلیل اثرات سویی که برروی محیط زیست و همچنین سلامتی انسان ها دارد بایداز پساب یا آب آشامیدنی حذف گردند روشهای گوناگونی مانند جذب سطحی انعقاد و لخته سازی شناورسازی و نانوفیلتراسیون ارائه گردیده اما بدیل وجود محدودیت هایی چندان مورد توجه قرارنگرفته است در تحقیق حاضر از روش micellar -enhanced ultrafiltration MEUF که درواقع یک روش تلفیقی است استفاده شده است تاثیر پارامترها ی مختلف مانند غلظت ماده فعال سطحی آنیونی سدیم دودسیل سولفات ، PH محلول غلظت لیگاند EDTA موجوددر خوراک ورودی و استفاده از مخلوط سورفکتانت های آنیونی و غیر آنیونی Brij-35 برروی راندمان جداسازی و شار تراوه مورد بررسی قرارگرفته است.