سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،باشگاه پژوهشگران جوان،اردبیل،ایرا
رحمان صدیق پور – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی،نیروگاه اردبیل
جاوید پزشکی – برق منطقه ای آذربایجان
رضا بازیار – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

چکیده:

مساله پخش بار اقتصادی یکی از مسائل مهم در سیستم جدید کنترل مصرف انرژی می باشد هدف از پخش بار اقتصادی تعیین بهینه توان تولیدی بین واحدهای فعال شبکه می باشد به گونه ای که بتوان کمترین هزینه را دربرگرفته و تلفات را با درنظر گرفتن کلیه قیود عملی نیروگاه ها به حداقل برساند برای حل این مساله از نرم افزار MATLAB برای اجرای الگوریتم جفت گیری زنبور عسلاستفاده شده است دراین مقاله برای حل مساله ELD ردشرایط واقعی یک سیستم توزیع کلیه محدودیت های ناشی از نیروگاه ها از جمله توازن بین تولید ماتریس تلفات تابع ناصاف هزینه محدودیت های عملی نیروگاه ها و محدودیت زمانی تولید هر واحد و محدودیت های تولیدی توان اکتیو و راکتیو و ولتاژ درنظر گرفته شده است. به منظور حل مدل حاصل از پخش بار اقتصادی از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل استفاده شده الگوریتم پیشنهادی برروی سیستم های استاندارد IEEE نمونه ۳ نیروگاهی با بار درخواستی ۲۱۰ مگاوات ۵ نیروگاهی با بار درخواستی ۲۰۵مگاوات و ۴۰ نیروگاهی با بار درخواستی ۲۸۳٫۴ مگاوات اعمال شده و نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم دیگر مقایسه شده است.