مقاله ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورخولدریا سپاسیه
مقاله سیستیک فیبروزیس
مقاله الکتروفورز ضربان متناوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: تلفیان سلین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتر عنایت
جناب آقای / سرکار خانم: دولت یاردهخوارقانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خان بابایی قمرتاج
جناب آقای / سرکار خانم: مبرهن ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کمپلکس بورخولدریا سپاسیه یکی از عوامل مهم عفونت های جدی در بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک است. هدف از این مطالعه، ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) و نسبت تنوع گونه های کمپلکس بورخولدریا سپاسیه جدا شده از نمونه های بالینی بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، طی ۱۲ ماه در سال ۹۱-۱۳۹۰، ۱۰۰ نمونه ترشحات ریوی از بیماران سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری جمع آوری شد. پس از تلقیح نمونه ها بر روی محیط کشت Burkholderia Cepacia Selective Agar (BCSA) و انکوباسیون، کلنی های مشکوک جدا و با استفاده از تست های بیوشیمیایی و فنوتیپی شناسایی شدند. به منظور تایید بیشتر با روش لیز قلیایی، DNA باکتری استخراج و با Polymerase Chain Reaction (PCR) و بررسی ژن recA انجام شد. به منظور شناسایی پلی مورفیسم و تنوع تایپی سویه های جدا شده بورخولدریا سپاسیه از الکتروفورز ضربان متناوب (PFGE) با استفاده از آنزیم با طیف اثر محدود (XbaI وSpeI ) نیز استفاده شد.
یافته ها: از ۱۰۰ نمونه مورد بررسی، پنج ایزوله به عنوان بورخولدریا سپاسیه شناسایی گردید. اطلاعات به دست آمده در الکتروفورز محصولات PCR و مقایسه باندهای ایجاد شده در نمونه های بیماران با سوش استاندارد ATCC 25416 بورخولدریا سپاسیه و مقایسه و آنالیز باندهای PFGE با سایز مارکر باکتری Salmonella choleraesuis سروتایپ Braenderup سویه H9812، یکسان بود.
نتیجه گیری: وجود الگوی پالس تایپ مشابه در طول مطالعه موید این فرضیه است که عامل شناسایی شده در این مطالعه از یک منبع منتشر شده باشد. بنابراین فرضیه انتقال ارگانیسم فرد به فرد رد و ضرورت دارد که در مطالعات بعدی از منابع محیطی نمونه برداری شود.