سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
رضا شمسی پور – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کانسار کرومیت نائین در ۱۴۰ کیلومتری اصفهان واقع است، شواهد ژئوشیمیایی حاکی از آن است که تیپ این نوع کرومیت، آلپی است و از سویی وجود سری های ماگمایی موثر در رخداد کرومیت، یعنی بونینیتی (غنی از منیزیم ) بودن آن را تایید می کند. پاراژنز کانه ها در سنگ های پریدوتیت شامل: کرومیت، ایرارسیت مگنتیت، هماتیت، پنتلاندیت، میلریت، کالکوپیریت، پیریت و کوولیت می باشند. عناصرIr,Pt,Pd,Os ازگروه پلاتین همراه با کرومیت های این منطقه، غنی شدگی نشان می دهند که عنا صرPt و Os بر اساس نتایجآنالیز EDS به ترتیب عیار ۵ درصد و ۳ درصد در سنگ میزبان دارند. عناصر پلاتین و پالادیوم غالب کانی ها ی گروه پلاتین در منطقه تشکیل می دهند (بالای ۵۰ % درصد) و عمدتاً این عناصر درون پنتلاندیت،کالکوپیریت و یا مگنتیت تشکیل شده و همراه پیریت دیده نشدند.