سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد جان جانی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه پیام نور اراک

چکیده:

آزبست نام تجاری گروهی از کانی های سیلیکاته است که بصورت رشته های نازک و زبر از یکدیگر جدا می شوند این رشته ها از نظر شیمیایی بی اثر هستند و معمولا در برابر گرما مقاوم و خمش ناپذیرند بیشتر رخداد آزبست ها در ارتباط با سنگهای بازیک اولترابازیک و نیزدگرگونی های همبری و هیدروترمال می باشد آزبست ها در دو گروه فیلوسیلیکات و اینوسیلیکات قرار می گیرند و بیشتر عوارض ناشی از جذب تنفسی آن در دستگاه تنفسی انسان بروز می کند دراین پژوهش ژنز و مینرالوژی برخی از ازبست ها بررسی و برخی بیماری های ناشی از آن و علل ایجاد ای ن بیماری ها مطرح می شود.