مقاله ژله فیش های سواحل خوزستان و نقش آن ها در تغییرات جمعیت لارو ماهیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ژله فیش های سواحل خوزستان و نقش آن ها در تغییرات جمعیت لارو ماهیان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژله فیش
مقاله شناسایی
مقاله خوزستان
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مدیسه سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: کوچک نژاد عماد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ده موردی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: میاحی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف شناسایی و تعیین تراکم ژله فیش های سواحل خوزستان در شمال غربی خلیج فارس در سواحل خوزستان و در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی نمونه برداری بصورت ماهانه از بهمن ماه ۱۳۸۵ تا دی ماه ۱۳۸۶ انجام شد. موقعیت ایستگاه های نمونه برداری بصورت تصادفی در منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. از مجموع ۵۳۵۷ ژله فیش میکروسکوپی جداسازی شده ۵۶٫۶ درصد آن مربوط به ایستگاه های سواحل شرقی و ۴۳٫۴ درصد آن مربوط به ایستگاه های سواحل غربی خوزستان بوده است. بیشترین درصد فراوانی متعلق به شانه دار Pleurobranchia با ۳۱ درصد و هیدرومدوز Eiren hexanemalis با ۲۲ درصد در تیر ماه با دمای ۲۴٫۵ درجه سانتی گراد و در دامنه شوری (۳۸-۳۹٫۶) گرم در کیلوگرم بوده و با افزایش شوری در ماه های آبان و آذر جمعیت ژله فیش ها کاسته شده است. در مجموع ۵۳۴۳ ژله فیش بزرگ در طول این مطالعه توسط صید ترال جمع آوری شده که نمونه غالب آب های سواحل خوزستان گونه Catostylus tagi بوده و در تمام سال در منطقه حضور داشته است و دیگری گونه Chrysoara hysocella که به تعداد خیلی کمتر و در ماه های تابستان خصوصا در مرداد ماه در سواحل خوزستان مشاهده شده است. بیشترین فراوانی ژله فیش های بزرگ در تیر ماه و عمدتا در سواحل شرقی استان با فراوانی ۲۸۱۱ ژله فیش در کیلومتر مربع محاسبه شده است. در سواحل غربی در ماه تیر با افزایش شدید جمعیت ژله فیش ها فراوانی لارو ماهیان در این منطقه کاهش شدیدی داشته و در سواحل شرقی نیز در زمان افزایش جمعیت ژله فیش ها در ماه های تابستان با کاهش جمعیت لارو ماهیان در این منطقه روبرو شده ایم.