سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه حکیمی شیرابه – کار شناس کارتوگرافی
حمیرا صفری پاسکه – کارشناس ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم .کارشناس حفاظت محیط زیست

چکیده:

پدیده های علوم زمین از دیر باز به اشکال مختلف مورد بهره برداری جامعه انسانی قرار گرفته است اما،تغییر زیر ساخت های تکنولوژیک،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ، تسلط ماشینیزم و محدودیت رابطه انسان و طبیعت، ژئوپارک i i i ها را به عنوان محل آشتی دوباره انسان و طبیعت وارد عرصه کرده است . طبیعت غیر زنده و پدیده های زمین شناختی نادر و جذاب همراه با پدیده های ارزشمند اکولوژیکی، فرهنگی ، تاریخی ، فیزیکی و باستانی در چهارچوب مفهوم ژئوپارک و اصول آن با سه اهرم آموزش و پژوهش ، حفاظت و اقتصاد ایفای نقش می کند . موضوع گردشگری و حفظ میراث زمین رسما از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد که یونسکو i v با احساس خطر برای منابع علوم زمین بر اثر گردشگری و معرفی یک عنوان از سازمان ها و مراکز زمین شناسی کشورهای مختلف دعوت « ژئوپارک » جدید در علوم زمین تحت عنوان به همکاری نمود.این نوشتار با تشریح مفهوم ژئوپارک و بررسی نمونه هایی از موفقیت آنها ،ژئوپارک ها را شیوه ای از بهره برداری پایدار از پدیده های علوم زمین معرفی کرده است