سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیرا صفری پاسکه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم – کارشناس زیستگاه ها و امور

چکیده:

امروزه پدیده های زمین شناسی در حال ایجاد رشته ای از صنعت گردشگری به نام ژئوتوریسم است که در عین در بر داشتن جنبه های فراغتی ، مکان مورد بازدید را به ابزاری آموزشی و پژوهشی نیز بدل و اقشار و گروههای مختلف و حتی دولت ها را نیز به خود جلب نموده است . پدیده ها و ساختار های زمین شناسی یا ژئوسایت ها مرکز توجه ژئوتوریسم اند اگر چه این دسته از گردشگران به جنبه های فرهنگی و طبیعی مکان نیز توجه دارند . منطقه فسیلی (سازند غیر رسمی) مراغه در دامنه سهند به سبب دارا بودن تنوع فسیلی مهره داران در مجامع علمی دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است . حفظ و حمایت و بهره ب رداری پایدار از از این سایت به عنوان میراث علوم زمین،علاوه بر حفاظت از محیط فیزیکی ، پایداری ، ارتقای فرهنگی و اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت