سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زندمقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عاطفه پهلوانی – کارشناس رشته جغرافیا طبیعی-اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنا
ملیحه دوست محمدی – کارشناس رشته جغرافیا- برنامه ریزی شهری- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش
محدثه رکن الدینی – کارشناس رشته جغرافیا، برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمن

چکیده:

گردشگری فعالیتی گسترده است که به اشکال گوناگون در سطوح داخلی-ملی-جهانی انجام م یگیرد. در واقع وجود منابع گردشگری دربرگیرنده جاذبه های محیطی اعم از طبیعی، فرهنگی، تاریخی و انسان ساخت می باشد. که از ضروریت های اساسی برای گسترش روند گردشگری به شمار م یآید.یکی از محورهای صنعت گردشگریژئوپارک است. ژئوپارک در لغت پارک زمین شناسی و منطقه ای است که چند پدیده زمی نشناسی و زیستی در آن قرار گرفته باشد. در بین ژئوپارک های جهان، ژئوپارک قشم بدلیل قرارگرفتن بین ژئوپارک شرق آسیا و اروپا هم موقعیت ویژه ای درمنطقه وبین ژئوپارک های دیگر دارد. همچنین قرارگرفتن سواحل در حاشیه ژئوپارک قشم و مجاورت ژئوپارک با جنگ لهای حرا به ارزش آن افزوده است، وجود بیش از ۲۲۰ گونه پرنده، ۳۰ گونه خزنده،و جانوران و آثار باستانی در محدوده ژئوپارک باعث شده که از نظر اکوسیستم بسیار غنی و از اهمیت بالایی برخوردار باشد. لذا در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی وکتابخانه ای و اطلاعات مورد نیاز از اسناد و مدارک ومنبع اینترنتی به معرفی ژئوپارک منطقه پرداخته تا با برنامه ریزی دقیق بتوان از طریق جذب گردشگری راهی جهت توسعه منظم و کسب اشتغال و درآمد برای جوانان فراهم کرد.