سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده – عضو هیات علمی دانشگاهفرهنگیان پردیس شهید مطهری زاهدان

چکیده:

جنوب شرق ایران، محدوده ی جغرافیایی وسیع وکمتر توسعه یافته ای از زمین های کشورایران در همسایگی -افغانستان و پاکستان در شرق و کشورهای عربی حاشیه ی دریای عمان در جنوب تنها منطقه از سرزمین پهناور ایران است که یک زون آبی اقیانوسی نئوژن را در برگرفته، این منطقه با در برگرفتن پدیده های منحصربه فرد زمین ساختی، جلوه های بدیع از پدیده های ژئومورفولوژیکی را در محدوده ی-کوچک و در دست رس به نمایش گذاشته، فروافتادگی دشت سیستان و بزرگ ترین دریاچه ی روبه خشکی-گرائیده ی آب شیرین ایران (دریاچه ی هامون صابوری) در سرزمین های مرزی ایران وافغانستان، بزرگ ترین منابع آزبست ایران در منطقه ی حاجات، گرانیت- فلیش- افیولیت جنوب شرق در منطقه ی زاهدان- میرجاوه، سرزمین متنوع کویر لوت با بزرگ ترین کلوت ها، تل ماسه ها و مرتفع ترین نبکاها ، تنها آتش فشان نیمه فعال ایران( تفتان)،گل فشان درون قاره ای پیر گل، سواحل برآمده ی چابهار و تنها بنادر و خلیج های-اقیانوسی ایران همراه با ویژگی های منحصربه فرد زیست محیطی هم چون تنها تالاب بین المللی آب شیرین-ایران در دشت سیستان، تالاب های متعددبین المللی در کناره ی دریای عمان و … در این محدوده ، موقعیت ها و جاذبه های کاربردی ارزشمندی را برای ایجادوتوسعه ی ژئوتوریسم علمی با هدف توسعه ی پایدار در جنوب شرق ایران را در اختیار برنامه ریزان توسعه ی کشور و منطقه فراهم می نمایند.