سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
صادق نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ابراهیم خادمی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی،

چکیده:

کانسار خانه خوره در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب شهرستان آباده در استان فارس واقع گردیده است. از نظرزمین شناسی این ناحیه در زون ساختاری سنندج سیرجان قرار گرفته است. واحد های سنگ شناسی منطقه شامل شیل، رس، ماسه سنگ های آهکی، سنگ های آهکی مرجانی به سن تریاس بالایی است.محدوده شمال کانسار توسط آبرفت های جوان پوشیده شده است. در قسمت جنوبی سنگ های آهکی الیگومیوسن به صورت گسله نسبت به واحد مورد نظر قرار گرفته اند. طی آنالیزهای XRDومطالعات میکروسکوپی کانی های تشکیل دهنده کانسار عبارتند از: پیروفیلیت، هماتیت، کوارتز، کلسیت، کائولینیت، آلبیت، مونتموریونیت وروتیل. بنا به آنالیز های شیمیاییXRF ترکیباتAlR2ROR3R, FeR2ROR3R, SiOR2R, TiO2 حضور بیشتر وبارزتری در ترکیب شیمیایی خاک دارند و ارتباط ژنتیکی بین عناصرFe, Al, Tiمثبت وقوی است. مقایسه آنالیزهایXRD و XRF وآزمایش دیرگدازی کانسار بااستانداردهای صنعتی نشان میدهد که خاک این کانسار دارای مقاومت دیرگدازی تا دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد می باشد بنابرین قابلیت استفاده در صنعت نسوز رادارد.