سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو صادقی – کارشناسی ارشد پترولوژی
فاطمه محمدی – کارشناسی ارشد پترولوژی
آزاده صادقی – کارشناسی فیزیک
امید صادقی – کارشناسی مواد و متالورژی صنعتی

چکیده:

توده نفوذی دورجین در جنوب غرب اردستان رخنمون دارد این توده دارای ترکیب سنگ شناسی گرانودیوریت تا تونالیت است و کانی مافیکاصلی در آن آمفیبول است در اغلب بلورهای پلاژیوکلاز این سنگها منطقه بندی مشاهده می گردد که بیانگر نبود تعادل کامل بین ماگما و این کانی در حین تبلور است بررسی ژئوشیمیایی سنگهای مورد مطالعه نشان دهنده ویژگی کالک آلکالن و متاآلومین آنها است آغشتگی ماگمای اولیه با مواد پوسته ای به عنوان فراندی موثر در تشکیل سنگهای مورد مطالعه مطرح می باشد اکثر خصوصیات نمونه های مورد مطالعه با گرانیتوئیدهای نوع I قابل مقایسه است به لحاظ جایگاه تکتونیکی این سنگها در رده گرانیتوئیدی کوهزایی و در گروه VAG قرار میگیرند.