سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سلمانی – دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد مظاهری – دانشگاه فردوسی مشهد
سید مسعود همام – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مجموعه آتشفشانی- رسوبی سیاه سنگ(شرق تربت حیدریه) در کمربند ولکانوپلوتونیک درونه – تربت حیدریه – خواف قرار دارد. این مجموعه تناوبی از سنگ های آذرین اسیدی تا حدواسط (داسیت ،آندزیت و آندزیت بازالتی)، سنگ های آذراواری (توف و ایگنمبریت) و سنگ های رسوبی (آگلومرا، کنگلومرا و ماسه- سنگ) را شامل می شود. ترم های حدواسط در محدوده آندزیت و آندزیت بازالتی و ترم های اسیدی در محدوده تراکی داسیت قرار می گیرند و بافت های گلومروپورفیری، هیالوپورفیری و میکرولیتیک پورفیری در آن ها مشاهده می گردد. الگوی پراکندگی عناصر کمیاب در سنگ های منطقه حکایت از غنی شدگی از عناصر LREE دارد، این در حالیست که تهی شدگی بارزی از عناصر Ti,Nb,P,Zr در این سنگ ها قابل مشاهده است و این موضوع از ویژگی های مشخص محیط های مرتبط با فرورانش می باشد. روند داده های مربوط به سنگ های منطقه در نمودار Rb در مقابل Rb/Yb (برای تعیین منشا و محیط تشکیل سنگ ها) بر منحنی ذوب گارنت لرزولیت منطبق بوده و بیانگر میزان ۱% تا ۱۰ % ذوب برای تولید ماگمای تشکیل دهنده این سنگ ها است. با توجه به اینکه این نمودار نشان دهنده حضور گارنت و عدم حضور اسپینل در سنگ منشا این منطقه می باشد می توان حداقل عمق جایگیری ماگمای تشکیل دهنده این سنگ ها را اعماق بیشتر از ۸۰km دانست.