سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه بیرجند
سعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمد حسین زرین کوب –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق سربیشه و در بخش شمالی زمین درز سیستان واقع شده است. در این منطقه واحدهای گدازهای شامل آندزیت، آندزیت بازالتی، پیروکسن آندزیت و تراکی آندزیت و سنگ های آذرآواری نظیر توف، آگلومرا و برش رخنمون دارند. پلاژیوکلاز، آمفیبول، پیروکسن و مقدار کمی بیوتیت به صورت فنوکریست کانیهای اصلی این سنگها را تشکیل میدهند. کانیهاى فرعى شامل آپاتیت وکانىهاى کدر مى باشند. منطقه بندی و بافت غربالی در فنوکریستهای پلاژیوکلاز و گردشدگی کانیها از ویژگیهای سنگهای گدازه ای بوده که حاکی از شرایط عدم تعادل حین انجماد ماگما میباشد. بر اساس خصوصیات ژئوشیمیایی، سنگهای این منطقه کالک آلکالن با پتاسیم بالا هستند. غنی بودن از LILE و آنومالی منفی Nb و Ti در این سنگها حاکی از تعلق آن ها به محیطهای فرورانش و حاشیه قارهای فعال میباشد. بعلاوه این سنگها غنی شدگی در عناصر Th و Cs ,U ,Rb را نشان میدهند که میتواند در ارتباط با زون فرورانش یا آلودگی پوستهای باشد.