سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مهدی زاده فرسنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسام الدین معین زاده میرحسینی – عضو هیئت علمی، بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
سیدعبدالرضا جعفری صدر – عضو هیئت علمی، بخش زمین شناسی، دانشگاه آزاد زرند -کرمان، ایران

چکیده:

درشمال شرق کرمان درمسیرروستای حور یک سری سنگهایی بصورت دایک و سیل دیده می شود رنگ سنگها تیره و بافت ناهمسان دانه درآنها خودنمایی می کند که ناشی ازقرار گرفتن فنوکریست های درشت آمفیبول قهوه ای درزمینه ای از کانی های روشن فلدسپات می باشد فنوکریست های موجود به ترتیب فراوانی شامل آمفیبولهای کلسیک کلینوپیروکسن و الیوین های پسودومورف می باشند فابریک ناهمسان دانه این سنگها درکنار فنوکریست هایی که تنها از کانیهای مافیک می باشد ازمشخصات سنگهای لامپروفیری میب اشد نتایج محاسبات نورماتیو نشان میدهد کوارتز حتی درنورم سنگ ها نیز وجود ندارد اما بیشترنمونه ها درنورم حاوی لوسیت و نفلین می باشند مجموعه کانی ها و ترکیب ژئوشیمیایی عناصر اصلی درمجموع نشان میدهد که این لامپروفیرها درگروه آلکالن پتاسیک و احتمالا ازنوع کامپتونیت می باشند سنگهای کامپتونیتی بطور کلی با محتوای زیاد عناصر TiO2, Al2O3, FeOt, MnO و عناصر آلکالی درکنار مقادیر کم SIO2 مشخص میشوند که درسنگهایمورد مطالعه به خوبی محرز می باشند.