سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – دانشیار دانشگاه کردستان
بهزاد مهرابی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
نرگس دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی

چکیده:

توده گرانیتی مشیراباد بخشی اززون سنندج سیرجان شمالی است این توده با سن ژوراسیک دارای دو واحد گرانیت و دیوریت است این پژوهش براساس مطالعات ژئوشیمیایی حاصل ازتجزیه شیمیایی ۱۵نمونه سنگی به روش ICP-MS انجام گرفته است درواحد گرانیتی الگوی بهنجار شده نسبت به کندریت نشان دهنده کاهش LREE روند ملایم عناصر HREE کاهش عناصرلیتوفیل بزرگ یون LILE و عناصر با شدت میزدان قوی HFSE است این ویژگی خاص گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی مرتبط با فرورانش یا الایش با مواد پوسته ای است Eu Ti P Ba دارای آنومالی منفی هستند که نشان دهنده تبلورتفریقی فلدسپات واپاتیت است بنابراین میتوان این گرانیت را نوع I تفریق یافته درنظر گرفت انومالی منفی Nb و نسبت بالای Th/La اغشتگی به پوسته را نشان میدهد الگوی بهنجار شده واحد دیوریتی با گوشته اولیه نشان دهنده غنی شدگی Rb, Ba,Nb,Ta, P, Ti است آنومالی منفی P نشان دهنده تفریق اپاتیت است تهی شدگی Ti Nb,P Ba نشان دهنده تبلور فازهای تیتان دار است.