سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدوحید شاهرخی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبا
طاهر فرهادی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
کبری فتحی نژاد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبا

چکیده:

هدف از این مطالعات، ژئوشیمی و مینرالوژی پیریت های موجود در ناحیه چهارشاخ کاکارضا واقع در شمال شهرستان خرم آباد بوده که برای اولین بار مشاهده شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعات نشانگر حضور دو نسل از کانی پیریت و همراه سه نسل از کلسیت می باشد. بر اساس این مطالعات، پیریت قبل از کلسیت و در محیط احیائی تشکیل شده است. بر اساس مطالعات کانه نگاری، آنالیزهای ژئوشیمی، EPMA و نیز همبستگی عناصر، نبود آرسنوپیریت در مقاطع صیقلی و عدم همراهی طلا با این پیریت ها حائز اهمیت است که توسط مورد تأیید قرار گرفته است. این شواهد نشان می دهد که تشکیل این پیریت ها در یک محیط احیائی و قبل از تشکیل کلسیت بوده و می توان آن را مرتبط با آندزیت های موجود در این ناحیه دانست.