سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی ناظری – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
کیوان احزن – کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
میثم قدمی میمندی – دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
محمدرضا جعفری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

کاربرد مواد معدنی نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر می باشد، که این مسئله به خاطر پی بردن کاربرد آن ها در خواص شیمیایی می باشد و ذرات بسیار ریز آن ها در کمترین اندازه کارآیی بیشتری دارند. این خواص را می توان بصورت تابعی از اندازه ذرات ، در اندازه متفاوت، حداقل در یک بعد از چند سانتیمتر تا چند نانو متر مشاهده نمود. می توان این تغییرات را به تفاوت در سطح ، نزدیکی سطح ساختار اتمی ،شکل کریستال ها مرتبط دانست.این تغییرات با ایجاد واکنش های بیوژئوشیمی و جانشینی باعث بروز خواص ژئوشیمی متفاوت می گردد.در این مقاله سعی بر آن شده که به ژئوشیمی و مینرالوژی نانوذرات طلا و گروه پلاتین در نهشته های مزوترمال و اپی ترمال و وضعیت آنها در هنگام بازیابی پرداخته شود.