سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرهام احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس تهران
اعظم سلطانی دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مجید قادری – استادیار زمین شناسی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه سنگ های آتشفشانی آلکالن شمال غرب شهرستان فیروزه بیانگر وجود دو سری سنگ های آلکالن متمایز می باشد. نوع غالبتر سنگ های آلکالن منطقه دارای MGO پائین می باشند و از مجموع LILE وhfse غنی می باشند. نوع دوم سنگ های آتشفشانی آلکالن که به صورت محدودتر در منطقه رخنمون دارند دارای خصوصیات بازیک و با mgo بالا می باشند.این سری با میزان بالای LILE و تهی شدگی مشخص در HFSE به خوبی از نوع اول متمایز است. ویژگی های ژتوشیمیایی سنگ های آلکالن با mgo پائین با فوران های درون صفحه ای و نمونه بازیک با آتشفشان های مرتبط با فرورانش در ارتباط است . الگوی تفریق یافته عناصر نادر خاکی می تواند در ارتباط با وجود گارنت در منطقه ذوب هر دو سری باشد. با توجه به روندهای تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی و کمیاب تفریق فازهای آمفیبول ، فلدسپار ، آپاتیت و اکسیدهای آهن و تیتاتن را در تحول ماگما در منطقه موثر دانست. میزان بالای nb سنگ های آلکالن منطقه نشان دهنده عدم نقش پوسته در آلودگی ماگمای سرچشمه گرفته از گوشته می باشد.