سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا حکمی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر سپاهی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حوالی روستای آرتیمان واقع می باشد که بخشی از توده پلوتونیک الوند بوده و در جنوب آن قرار دارد. این توده بخشی از زون سنندج- سیرجان بوده و از گرانیتوئیدهای پورفیری، گرانیتوئیدهای لوکوکرات و سنگ های مافیک تشکیل شده است. سنگ های مافیک و حدواسط شامل الیوین گابرو، الیوین نوریت، گابرو، نوریت و دیوریت هستند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که سنگ های مورد مطالعه منطقهاز نوع تولئیتی تا انتقالی می باشند. در نمودارهای به هنجار شده نسبت به گوشته و کندریت سنگهای مورد مطالعه از عناصر کمیاب سبک LREE غنی شدگی وازHREE تهی شدگی نشان میدهند. غنی شدگی از عناصرLILE و LREEرو آنومالی منفی Nb و Ti از ویژگیهای ماگماتیسم زون فرورانش است. آنومالی منفی Ta و Nb و آنومالی مثبت Sr و Th و همچنین مقادیر بالای نسبت Nb/Ta >1 شاخص ماگما با منشا گوشته ای است که توسط پوسته در حین بالا آمدن آلوده شده است.