سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدضیاء حسینی – گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان
مصطفی منصوریان –

چکیده:

گرانیتوئیدهای بٌندرهنزا با سن الیگومیوسن داخل سنگ های آتشفشانی ائوسن کمربن ماگمایی ایران مرکزی نفوذ کرده اند، براساس شواهد پتروگرافی این سنگ ها به گرانیت و گرانودیوریت طبقه بندی می شوند، گرانیتها از کانی های کوارتز، آلکالیفلدسپار، پلاژیوکلاز و بیوتیت تشکیل شده اند و گرانودیویریتها شامل کانی های کوارتز، پلاژیوکلاز وهورنبلند می باشند. ژئوشیمی این سنگ ها نشان می دهد این گرانیتوئیدها از نوعI و پرآلومینوس بوده و ماهیت کالک آلکالن دارند. شواهد ژئوشیمیایی بویژه تهی شدگی از عناصرTi و Nb,Ta همچنین نشان دهنده محیط تکتونیکی فرورانش حاشیه فعال قاره ای برای این سنگ ها است.