سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هنگامه نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پیمان رضائی – دانشگاه هرمزگان، گروه زمین شناسی
امین مودی – دانشگاه هرمزگان، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند کهریزک شامل ترکیبی از نهشته های آواری بسیار درشت دانه تا ریز دانه بوده و معرف بخشی از پلئیستوسن در جنوب و خاور تهران است. برای بررسی نهشته های رسی این سازند، ۲۰ نمونه از رخنمون های آن در محدوده جاجرود برداشت شد. این نمونه ها با استفاده از روش های CRF و XRD مورد آزمایش قرار گرفته و داده های ژئوشیمیایی حاصل به کمک نرم افزار Petrol پردازش گردید. یافته ها نشان می دهد نهشته های رسی مورد مطالعه از دگرسانی سنگ های آذر آواری، آتش فشانی و آهکی سازند کرج در شرایط قلیایی تا خنثی، آبشویی کم تا متوسط و اقلیم خشک تا معتدل در یک محیط مخروط افکنه ای است.