سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه اسدی زیدآبادی – دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه دامغان
نادر تقی پور – عضو هیاًت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
مسعود عسکری – کارشناسی ارشد مرکز تحقیق و توسعه معدن سنگآهن گلگهر سیرجان

چکیده:

معدن سنگآهن گلگهر سیرجان درون کمپلکس دگرگونی گلگهر و در قسمت شرقی زون سنندج – سیرجان قرار گرفته است. در این تحقیق، ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب معدن شماره ۱) مورد مطالعه قرار گرفته اس ت . ژئوشیمی کانسنگ بیانگر مقادیر بالای آهن و عیار پایین کروم، )کبالت، نیکل، وانادیوم و تیتانیوم است که با مشخصات ژئوشیمیایی کانسارهای آهن نواری همخوانی دارد و آنها را از انواع ماگمایی و گرمابی متمایز میکند. فراوانی Y, Rb, V, Sr به دلیل اینکه این عناصر به طور معمول در سنگهای فلسیک متمرکز شده اند، کم می باشد . نمونه های موجود نسبتاً غنی از عناصر فرعی مانند Nb, Ta, Hf, Ni, Co, Zn, Cr میباشند که غنیشدگی این عناصر را میتوان به فعالیتهای ولکانیکی بروندمی همزمان در حوضه های رسوبی نسبت داد.