سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه شجاعی – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران
محمد هاشم امامی – هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایرا
منیژه خیرخواه – هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایرا
گلاویژ ملکی – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

چکیده:

آتشفشانهای جوان بر روی نقشه.منطقه مورد نظر درورقه مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی، واقع شده است. درتقسیمات زونهای ساختاری، در منتهی الیه شماال غربی زون سنندج- سیرجان، یا زون ساختاری- رسوبی خوی- مهاباد قرار دارد ١:١٠٠٠٠٠ و ١:٢۵٠٠٠٠ زمین شناسی منطقه به صورت یک مخروط مشخص که تحت عنوان آوه آلمالو یا آوه سلطان نامیده می شوند. در شرقی ترین بخش ورقه با ترکیب بازالتی معرفی شده اند. این سنگ ها در نمودارهای ژئوشیمیایی در محدوده بازانیتی تراآیت نفلین دار قرار می گیرد و از نظر پتروگرافی دارای بلورهای الیوین، کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار می باشد. در نمودار مربوط به عناصر نادر خاکی مانند Hf،La،Yb پراکندگی هایی مشاهده شد که می تواند آلایش پوسته ای که در مقاطع نیز شواهد آن دیده شد را تائید کند. هدف: هدف اصلی این مقاله, بررسی تحولات ماگمایی و شواهد آلایش در سنگهای آتشفشانی کواترنری منطقه مهاباد است. با توجه به اینکه کسی تا به حال به طور جزئی بر روی سنگ های آتشفشانی منطقه کار نکرده است و تنها اطلاعات موجود، ١) و ١:١٠٠٠٠٠ (افتخار )( نقشه های زمین شناسی ١:٢۵٠٠٠٠ (افتخار نژاد، ١٩٨٠ ٣) مشکلات و ) و گزارشهای ژئوشیمیایی و معدنی مثل (جمالی، ١٣٨٣ )( نژاد، ١٩٨٠ چالش های زیادی وجود داشت زیرا نقشه های مربوطه نیز اطلاعات دقیقی از موقعیت بازالت ها در دسترس قرار نمی داد. افزون بر این احتمال وجود مناطق مین گذاری شده اجازه دستیابی به بسیاری از مناطق را فراهم نمی ساخت. علاوه بر این طبق مطالعات سنگ شناسی و سنگ نگاری بعمل آمده مشخص شد کوه سلطان از سنگهای ریولیتی تشکیل شده است و نقشه های منطقه باید تصحیح شوند.