سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاجر غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
جمشید احمدیان – استادیار دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

توده نفوذیگرانیتوئیدی کلاه قاضی در شمال وشمال شرق مهیار واقع شده است و بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان می باشد. این پلوتون با سن احتمالی ژوراسیک بالایی شیلهای ژوراسیک زیرین را قطع کرده و آهک هایکرتاسه زیرین با ناپیوستگی بر روی آن قرار گرفته اند.توده نفوذی شامل ۴ گروه سنگی که به ترتیب فراوانی شامل گرانودیوریت، گرانیت ،گرانیتوئید غنی از کوارتز و تونالیتاست،می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، سنگهای اینتوده دارای سرشت کالکوآلکالن و پرآلومین بوده و ماهیت منیزین دارد.بر اساس مطالعات کانی شناسی،سنگ شناسی وژئوشیمیاییژئوشیمیایی توده مذکور از انواعS می باشد. این ماگما می تواند از ماگمای اولیه حاصل از ذوب بخشی درجه کم پوسته قاره ای حاصل شده باشد کهبا محیط همزمان با برخورد و کمان آتشفشانی مطابقت دارد.