سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کمال نوری خانکهدانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
معصومه راستگو – Islamic Azad University, Shiraz Branch, Department of Geolog
رویا جهانبخشی –
لیدا طاهرزاده –

چکیده:

منطقه ی مطالعاتی تنگ حنا در شمال غرب شهرستان نی ریز(فارس) در محدوده ای به مختصات ۵۴ و ˚ ۰۴΄ ۰۰˝ E و UL: 29˚ ۲۸΄ ۰۰˝ N و ۵۴ ˚ ۱۵΄ ۰۰˝ E وLR: 29˚ ۲۰΄ ۰۰˝ N قرار داشته و جزیی از ایالت ساختاری زاگرس خرد شده می باشد. . مطالعات پتروگرافی و نیز تجزیه به روش( XRD نشان داده که مهم ترین کانی های موجود در این اسکارن ها عبارتند از :ولاستونیت –پیروکسن اوژیت- گارنت گروسولار –گارنت آندرادیت- تیتانیت می باشد و کانی های فرعی شامل :کلسیت –آنورتیت –پرهنیت- کلریت -کوارتز می باشد.شواهد صحرایی و کانی شناسی ثابت کرد اسکارن های مطالعه شده از نوع اسکارن داخلی هستند . این شواهد عبارتند از درصد بالای کانی های کالک سیلیکاته و غیر فلزی و در مقابل درصد پایین کانی های فلزی . بنابراین اسکارن های تنگ حنابه خاطر کانی های غیر فلزی مثل ولاستونیت و گارنت حایز اهمیت می باشند .ویژگی های ژئوشیمایی نشان می دهد اسکارن های منطقه تنگ حنا در محدوده اسکارن های کلسیک قرار دارند.هم چنین در اسکارن های نوع چهارم(حاوی تیتانیت) میزانTiO2 در مواردی به ۴%رسیده است که این موضوع به لحاظ تمرکز REE وعناصر فرعی دیگر در کانی تیتانیت دارای اهمیت است