سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه محمدی – عضو هیئت علمی ، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان،آشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حدود ۲۱۵ کیلومتری جنوب غرب تهران و در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر واقع شده است . توده های آتشفشانی پالئوژن ( ائوسن) در بخش شمال گسل حسن آباد رخنمون یافته اند. سنگ هایآتشفشانی ائوسن شامل توف هتروژن و گدازه های آندزیتی و آندزیت بازالتی متعلق به سازند کرج می باشند ترتیب پیاده شدن نمونه ها در نمودارهای نوع هارکر وAFM تا حدودی حاکی از روند تفریق در سنگ های آذرین منطقه مورد مطالعه می باشد. نمونه های آذرین ائوسن منطقه مورد مطالعه در نمودارهای تعیین سری ماگمایی در محدوده ساب آلکالن و کالکوآلکالن واقع می شوند. نمودارهای عنکبوتی ، غنی شدگی تقریبی تاحدود ۱۰ برابر عناصرLREEنسبت به HREEرا نشان می دهند. ناهنجاری منفیEU در نمودارهای عنکبوتی را می توان به جانشینی این عنصر به جای عناصر Ca+ و ۲ Sr2+ در پلاژیوکلازها در طی روند تفریق مرتبط دانست. غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین می تواند تا حدودی به دلیل تعلق سنگ های مورد مطالعه به مناطق فرورانش ، نقش پوسته قاره ای در ماگمای اولیه ، وجود گارنت در سنگ منشاء و وجود کانی های فرعی نظیر زیرکن و آپاتیت (با ضریب جدایش بالای REEs باشد. با توجه به ناهمواری الگوی عناصرکمیاب در نمودار عنکبوتی ، بنظر می رسد ماگمای تشکیل دهنده سنگ های آتشفشانی در منطقه مورد مطالعه با فرورانش در ارتباط باشد . تمام نمونه ها در نورم خود مقادیری از کوارتز رانشان می دهند . نمونه های مورد مطالعه همچنین ماهیت متاآلومین تا پرآلومین را به نمایش می گذارند. از دیدگاه تکتونوماگمایی ، نمونه ها در محدوده جزایر قوسی و حاشیه فعال قاره ای قرار می گیرند