مقاله ژئوشیمی گلسنگ ها و ماسه سنگ های میوسن پسین-پلئیستوسن منطقه ساحلی چابهار: با نگرشی بر سنگ منشا و جایگاه زمین ساختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ژئوشیمی گلسنگ ها و ماسه سنگ های میوسن پسین-پلئیستوسن منطقه ساحلی چابهار: با نگرشی بر سنگ منشا و جایگاه زمین ساختی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابهار
مقاله ماسه سنگ
مقاله مارن
مقاله مکران ساحلی
مقاله ژئوشیمی
مقاله گلسنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آفرین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بومری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: گرگیج محمدنبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ساحلی چابهار در پهنه ساختاری رسوبی مکران واقع شده است. پی سنگ ناحیه مکران متشکل از پوسته های اقیانوسی و واحدهای فلیش بوده که در منطقه چابهار بوسیله توالی های ضخیمی از مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا پوشیده شده است. تعداد ۵۰ نمونه از برش های تیس، رمین، لیپار، گورانکش و خور گریندر برداشت و مورد آزمایش کلسیمتری و آنالیزهای ژئوشیمی ICP، XRF و XRD قرار گرفت. میزان کربنات کلسیم نمونه های مورد مطالعه از واحد مارنی بین ۹ الی ۲۱ درصد متغیر و بهتر است به آنها گلسنگ اطلاق نمود. مقادیر P2O5، Na2O و Fe2O3 سنگ های مورد مطالعه نسبت به پوسته قاره ای بالایی کاهش یافته است. ضریب متوسط اندیس هوازدگی شیمیایی (CWI’=۸٫۸۸) شرایط آب و هوای خشک تا نیمه خشک را در منطقه منشا نشان می دهد. بر اساس داده های ژئوشیمی، گلسنگ ها و ماسه سنگ های منطقه ساحلی چابهار از سنگ های رسوبی غنی از کوارتز منشا گرفته اند. مشخصات ژئوشیمی سنگ های مورد مطالعه و استفاده از دیاگرام های تفکیک کننده محیط های زمین ساختی بر اساس عناصر اصلی و فرعی مبین رسوب گذاری این سنگ ها در بخش های حاشیه قاره ای فعال (ACM) است. این نتیجه منطقی به نظر می رسد زیرا زون مکران یک زون فرورانشی فعال حاشیه قاره است.