مقاله ژئوشیمی تورمالین های موجود در دایک های پگماتیتی و آپلیتی مجموعه پلوتونیک الوند و سنگ های دگرگون منطقه همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۶ منتشر شده است.
نام: ژئوشیمی تورمالین های موجود در دایک های پگماتیتی و آپلیتی مجموعه پلوتونیک الوند و سنگ های دگرگون منطقه همدان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشیمی
مقاله تورمالین
مقاله ماگمایی
مقاله گرمابی ها
مقاله الوند
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهی گرو علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دایک های پگماتیتی و آپلیتی موجود در مجموعه پلوتونیک الوند و سنگ های دگرگون مجاورتی نزدیک به این توده (هورنفلس ها) آخرین فاز ماگمایی در این منطقه است. در فواصل دورتر از توده الوند نیز، دایک های پگماتیتی-آپلیتی به درون سنگ های دگرگون ناحیه ای منطقه نفوذ کرده اند. تورمالین های موجود در دایک های الوند، به صورت گرهک های کروی، هم رشدی های گرافیکی تورمالین فلدسپار و تورمالین-کوارتز و تورمالین های خورشیدی (لوکسولیانیت) دیده می شود، اما در پگماتیت های مناطق زمان آباد – منگاوی اغلب به صورت تورمالین های یوهدرال پگماتیتی دیده می شود. تورمالین های موجود در این دایک ها در گروه تورمالین های قلیایی قرار می گیرند و از لحاظ ترکیبی دارای ترکیب شورل دراویت هستند. با توجه به روندهای مشاهده شده در نمودارها، واکنش های جانشینی انجام گرفته در این تورمالین ها شامل {(Mg, Fe) Na}-1 { ,Al}، جانشینی Al در موقعیت Y و AlNa-1 Mg-1 است. بر اساس ویژگی های ژئوشیمیایی این تورمالین ها، مثل متغیر بودن نسبت Fe/(Fe+Mg)، قرار گرفتن برخی از نمونه ها در حد فاصل بین دو بردار تهی شده از قلیایی ها و پروتون زدایی، قرار گرفتن تعدادی از نمونه ها در خارج از این دو بردار و طیف گسترده F در تورمالین های مورد بررسی، هر دو فرایند ماگمایی و گرمابی در تشکیل این تورمالین ها نقش داشته اند. تورمالین های یاد شده وابسته به گرانیتوئیدهای فقیر از لیتیم، پگماتیت ها و آپلیت های وابسته هستند.