سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک معرفی، تقسیم بندی و شرح عملکرد از انواع ژئوسینتتیک ها به طور اجمالی ارائه شده است. همچنین به میزان استفاده از آنها در سطح جهان و ایران پرداخته شده است . در چند سال اخیر بحث مربوط به ضرورت گسترش استفاده ا ز این محصولات مصنوعی در محافل آکادمیک، کنفرانسها، و مجلات تخصصی در سطح کشور مطرح شده و در پروژه های عمرانی نیز در موارد محدودی (درمقایسه با جهان) از این محصولات استفاده شده است. گرچه حرکتهای محدود و جدیدی در راستای تولید برخی از انواع ژئوسینتتیک ها در داخل کشور، مانند ژئوگریدها، صورت پذیرفته است، اما با توجه به پتانسیل بالای کشور هم در تامین مواد اولیه (مانند صنایع پتروشیمی) و هم نیاز به استفاده از آنها در پروژ ه های عمرانی، شایسته است که اقدامات جد یتری در این راستا صورت پذیرد . بنا به تجربه مولفین در بررسی آثار مختلف، هم در مراجع خارجی و هم داخلی، گاها نواقصی در تعریف مربوط به انواع این محصولات، حتی نامگذاری آنها وعملکردشان به نظر می رسد . بعنوان مثال، در برخی مراجع واژه های “ژئوسینتتیک” و “ژئوتکستایل” بجای یکدیگر استفاده شده اند. در حالیکه ژئوتکستایل نوع بخصوصی از ژئوسینتتیک ها است، گرچه یکی از وسیع ترین و پرکاربردترین اعضای این خانواده بشمار می رود.مطالی مندرج در این مقاله جنبه مطالعاتی داشته و همچنین مؤلفین بر این امر نیز واقفند که محققین پیشکسوت تر در سطح کشور به مطالعات پژوهشی مختلفی پیرامون این موضوع پرداخته اند، اما “اولین کنفرانس بهسازی زمین ” فرصتی فراهم نمود تا یک تقسیم بندی اجمالی از انواع این محصولات و تعاریف مربوطه بر حسب آخرین مراجع معتبر ارائه شود.