سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سکینه امینیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم، مدرس دانشگاه پیام نور زنجان
نسرین محمدیان – کارشناس ارشد اقلیمشناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

توریسم صنعتی درآمدزا و با صرفه اقتصادی بسیار مناسب است که با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف بخاطر فقدان آلودگیهای زیستمحیطی امروزه بسیار مورد توجه میباشد. جاذبههای طبیعی هر کشور در جذب گردشگری نقش بسزایی دارند. طبیعتگردان (اکوتوریستها) امروزه جزء گردشگرانی محسوب میشوند که بدون آسیبهای جدی به طبیعت از مناظر طبیعی دیدن میکنند. ژئوتوریسم شاخهای از اکوتوریسم است که در آن شخص بازدید کننده به دنبال مشاهده جاذبههای ژئومورفولوژیکی، یافتههای دیرینه انسانشناسی، غارها، جذابیتهای معدنی و .. است. غار کتلهخور یکی از زیباترین جاذبه طبیعی ایران میباشدکه در استان زنجان واقع شده است. زیبایی این غار بخاطر استالاگمیت واستالاگتیتها میباشد که با ارتفاع ۳۰ الی ۴۰ متر از کف و سقف غار قرار گرفتهاند و با شنیدن صدای موزون قطرات آب، آهنگهای دلپذیر و مناظر بدیعی چشم و گوش گردشگر را بهخود جلب میکند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تعیین عوامل داخلی( نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی فرصتها و تهدیدها) به شیوهswot به ارائه استراتژی جهت توسعه گردشگری وژئوتوریسم در غار کتلهخور پرداخته شده است و بدین نتیجه رسیده است که منطقه حاضر پتانسیلهای لازم برای توسعه گردشگری و ژئوتوریسم را دارا میباشد