سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالحسن آهنکار – مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر. شرکت نفت مناطق مرکزی
حسین شاهداغی – مسئول کمیته غار شهرستان بهار
شهلا محبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایههای طبیعی هر منطقه است که سبب توسعه توریستی یک منطقه میشود. غار گلسانه واقع در ۳۰ کیلومتری غرب شهر بیجار یکی ازبینظیرترین جاذبههای طبیعی و ژئوتوریستی استان کردستان و نیز یکی از فنیترین و ناشناختهترین غارها در ایران است. بر اساس مطالعات انجام گرفته، غار گلسانه از نظر اهمیت جزء سایتهای منطقهای و از نظر زمینشناسی در گروه پدیدههای رسوبشناسی، فرسایش و زمین ساخت قرار میگیرد.