سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حیدرنژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه یزد
مهدیه حیدری –
مهدیه تجملیان – کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

صنعت گردشگری امروزه درردیف صنعتهای پردرآمد پاک و کم هزینه دنیا قرار داشته و از نظر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و محیطی با زندگی انسان ها و دولت ها امیخته شده است به گونه ای که یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتگی محسوب گردیده و جایگاه هرکشور دراستفاده بهینه از این مهم مشخص گردیده است دراینمیان کشور ایران علیرغم برخورداری از پتانسیل های بسیار قابل توجه تاکنون نتوانسته است انچنان که باید و شاید بهره گیری لازم را از این صنعت داشته باشد این مقاله سعی بران دارد تا ضمن معرفی پتانسیلها و جاذبه های گردشگری بومهای بیابانی لزوم حفاظت و نگهداری ازا ین منابع و استفاده مدبرانه از آنها را نیز فراهم آورد.