سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زیبا خدائیان چگنی – کارشناس ارشد پترولوژی، سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی
علی اکبر بهاری فرد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمد هاشم امامی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب همدان و غرب نقشه ۱۰۰۰۰۰ :۱ ملایر در پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. سنگهای دگرگونی منطقه نهشته های متاپلیتی شامل فیلیت و شیست هایی با کانی های مختلف اغلب با رخساره شیست سبز هستند که تا رخساره آمفیبولیت نیز پیش رفته است. جهت تعیین دما و فشار اوج دگرگونی، از تعدادی از کانی ها نظیر گارنت، بیوتیت، موسکویت و استرولیت که در شرایط رخساره آمفیبولیت تشکیل شده اند، آنالیز نقطه ای صورت گرفت. براساس نتایج آنالیزهای انجام شده و مقایسه شرایط هر یک از کانی ها جهت استفاده در ترموبارومترهای مختلف و با بهره گیری از ترمومتر گارنت- بیوتیت، بارومتر GASB و تعادل های چندگانه در ۰٫۸۵ = XH2O دمای پیک دگرگونی معادل ۵۶۰ – ۵۵۰ درجه سانتی گراد و فشار ۳/۱ – ۳ کیلوبار تخمین زده شده و منطقه جزء سرزمین های P/T پائین یا سری آندالوزیت- سیلیمانیت قرار میگیرد .