سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا شیخ فخرالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرما
احمد عباس نژاد – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیه ذهاب ناظوری – دانشجوی دکترا جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به مفاهیم و کاربردهای علوم بین رشته ای ژئواکولوژی و اکوژئولوژی و لزوم بکارگیری این علم در ایران می پردازد. از آنجا که در این زمینه ها تاکنون مطالعه ای در ایران صورت نگرفته، لذا ضمن معرفی مختصر آن ها، با ارائه مثال هایی کاربرد آن ها مشخص شده و بر اساس آن، بکارگیری آن ها در ایران توصیه شده است. واژه ژئواکولوژی نخستین بار در سال ١٩٣٩ توسط ترول بکار برده شد. کزلووسکی ژئواکولوژی را یک شاخه علمی حدواسط زمین شناسی و اکولوژی می داند که ارتباط میان موجودات زنده(از جمله انسان)، ساختارهای تکنوژنیک و محیط زمین شناسی را مورد مطالعه قرار می دهد. به عقیده تروفیموف اکوژئولوژی (زمین شناسی اکولوژیکی) تاثیر متقابل مکانی و زمانی محیط غیر جاندار زمین شناختی و محیط جاندار را مورد مطالعه قرار می دهد.