سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی امین رسولی – گروه علوم زمین، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شرمین ظاهری – گروه علوم زمین، دانشگاه کردستان و دبیر دبیرستان های سنندج، ایران

چکیده:

چینه بندی مورب پشته ای ساخت مهمی است که از محیط پهنه جزر و مدی تا دریای باز پدید می آید ومشخص کننده محیط های زیر نفوذ امواج طوفانی است. ستبرای چین هبندی مورب پشت های از چند سانتی مترتا متر تغییر می کند. شناسایی این ساخت می تواند به روشن شدن تاریخ و فرایندهای رسوبگذاری، جغرافیای دیرینه و شرایط آب وهوایی کهن بیانجامد. ساخت چینه بندی مورب پشته ای در نهشته های سرانجام کامبرین پایینی-بالایی منطق ههای مورد بررسی شناسایی شده است که بیانگر ساز و کار جریا نهای طوفانی در زما نهای یاد شده درشمال باختری حاشیه غیر فعال گندوانا، بر خلاف باورهای پیشین، است.