سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساناز آریان منش – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
مسعود لطف پور – دکتری چینه و فسیل شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
ثریا حسین بیگی – کارشناس ارشد زمین شناسی هیدروژئولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

سازند کنگان یکی از مهمترین سنگهای مخزنی کشور است که در منطقه جنوب غربی ایران، در یکی از میادین گازی واقع میباشد. این سازند متشکل از لایههای آهکی و دولومیتی همراه با میان لایههای نازکی از شیل و انیدریت است. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از اطلاعات مغزه و لاگهای چاهپیمایی، تعیین سکانسهای رسوبی، بررسی تخلخل و همچنین ارزیابی کیفیت مخزنی این سازند در چاه مورد بررسی صورت پذیرد. شناسایی سطوح اصلی لایه بندی در این چاه نشان میدهد که این سازند در میدان تابناک از سه سکانس رسوبی وبخش (TST) یک سکانس و همچنین بخش (HST) یک سکانس دیگر تشکیل شده است. با توجه به تفکیک سکانسها بر اساس رفتار لاگها، مشخص شده است که افزایش و کاهش سطح آب دریا در زمان تشکیل سازند کنگان بر روی کیفیت مخزنی آن تأثیر بسزایی گذاشته است.