سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم پیروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس گروه زمین شناسی فارس ایرا
حسین رحیم پوربناب – دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده زمین شناسی
محمدرضا کمالی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

سازند کنگان به سن تریاس پیشین ، مهمترین سنگ مخزن گاز در جنوب باختری ایران و خلیج فارس است. مطالعات پتروگرافی این سازند در میدان سلمان واقع در خلیج فارس حاکی از آن است که سازند کنگان از چهارده رخساره میکروسکوپی تشکیل شده که در کمربندهای رخساره ای پهنه کشندی ، تالاب پشت سد و سد االیتی نهشته شده اند. مجموعه رخساره ها و کمربندهای رخساره ای نشان دهنده رسوبگذاری در بخش داخلی یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هوموکلینال است. تغییرات عمودی رخساره ها نشان دهنده سه سکانس رسوبی رده سوم است. مرز پایینی سکانس زیرین ناپیوستگی نوع یک و مرز بین سکانس ها ناپیوستگی نوع دو است. هر سکانس از دسته رخساره ای TST (دربرگیرنده رخساره های تالاب، پشت سد و پهنه کشندی) و HST (دربردارنده رخساره های سدی و پهنه کشندی) ساخته شده است. مهمترین فرآیندهای دیاژنزی که این سازند را تحت تأثیر قرار داده اند شامل دولومیتی شدن، انحلال و انیدریتی شدن است.