سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده قاسمی – گروه زمین شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشکده علوم پایه، دانش
محمد نبی گرگیج – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید حمید وزیری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

نهشته های سازند سورمق (پرمین زیرین- میانی) در ناحیه آباده (برش دره هم بست) به ستبرای ۶۰۱ متر است، که مرز زیرین آن فاقد رخنمون و مرز بالایی آن با سازند آباده (پرمین بالایی) بصورت پیوسته می باشد. در این برش سازند سورمق در برگیرنده مارن، سنگ آهک های خاکستری رنگ و پر فسیل با مقداری چرت ها ی نواری و نودولار، شیل و مارن های بین لایه ای و دولومیت می باشد. مطالعات چینه نگارى سکانسى این سازند نشان دهنده ۴ سکانس رسوبى (سیکل رده سوم) است. سکانس رسوبی اول شامل: سطح پیشرونده (TS)، دسته رخساره های پیشرونده (TST)، مجموع سطوح حداکثر عمق (mfz) و دسته رخساره های برهم افزاینده و پسرونده (HST) می باشد سکانس رسوبی دوم شامل: مرز سکانسی نوع ۲ (SB2)، دسته رخساره سکانس رسوبی سوم شامل: مرز سکانسی نوع ۳ (SB3) است که منطبق بر سطح mfs سکانس دوم می باشد که بر روی آن دسته رخساره های HST قرار دارد، سکانس رسوبی چهارم شامل: مرز سکانسی نوع ۲ (SB2) است که بر روی آن رخساره های TST قرار دارند سن سکانس های این سازند معادل با سوپرسکانس آبساروکای پایینی می باشد.