سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رویا بلیوند – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
احسان اله ناصحی –
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

چکیده:

نهشته های بخش F و E و D و زیر عضوهایC4 و ۳ C سازند قم (میوسن زیرین) در ناحیه دو چاه در ۵ کیلومتری شمال غرب قم با ضخامتی در حدود ۳۴۳٫۸ متر، توالی از سنگ های آهکی ضخیم تا نازک لایه ،مارن ،ژیپس ،شیل ،شیل آهکی ، ماسه سنگ است که در پایین به صورت تدریجی و بدون ناپیوستگی چینه شناسی بر روی زیر عضوC2 متعلق به همین سازند (سازند قم )و دربالا،در زیر سازند بالایی واقع شده است . باانجام مطالعات پتروگرافی ۹ میکروفاسیس وهمچنین مطالعات پتروفاسیس منجر به شناسایی ۲ پتروفاسیس ماسه ایی و ۲ رخساره آواری –کربناته و یک رخسارهتبخیری در کمربند رخساره ایی مربوط به یک رمپ کربناته شناسایی شد که شامل : ۱)پهنه جذرومدی:فلدسپارلیتارنایت،ااگرینستون ، گرینستون ،کریستال مولدینگ مدستون ،آلگال مت، ژیپس ،شیل،شیل آهکی،مدستون ومارن ۲)لاگون نیمه محصور :فلوتستون ،پکستون وگرینستون ۳)دریای باز :بایندستون و رودستون ۴)رمپ میانی:مارن می باشد. . این رخساره ها در زیر محیط ریفی حوزه قم تشکیل شده اند. پس از مطالعات چینه نگاری سکانسیدر مجموع ۴ چرخه رسوبی درجه سوم به صورت کامل به همراه دسته پاراسکانس های مربوطه شناسایی گردید .اینسکانس ها واجددسته پاراسکانس های عمیق شونده سطح پایینLST)عمیق شونده TST) کم عمق شونده HST) ومرزهای سکانسی نوع اول ودوم می باشند.