سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
محمدنبی گرگیج – دکتری چینه و فسیل شناسی
مهران اصلی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
داود دهقانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

نهشته های پرمین زیرین شمال ناحیه کلمرد با گروه خان شناسایی می شوند که در رخنمونه ای مختلف خصوصیات متفاوتیدارند این گروه از پایین به بالا به سه سازند چیلی سرتخت و هرمز تقسیم می شوند این سازندها بطور عمده از سنگ های کربناته و دولومیت تشکیل یافته اند در برش سنگ واریز عضو A گروه خان سازند چیلی از ۴۶ متر آهک و به مقدار کمتر دولومیت ضخیم تا توده ای با میان لایه های شیلی تشکیل گردیده است مرز زیرین این سازند در برش مذکور به صورت ناپیوستگی فرسایشی خفیف SB1 می باشد و مرز زبرین آن با سازند سرتخت نیز هم شیب و ناپیوسته SB1 است توالی کربناته عضو A گروه خان از پنج سکانس رسوبی تشکیل شده است که توسط مرزهای سکانسی نوع اول دوم و سوم از یکدیگر مجزا می شوند.